Таван Толгойн коксжих нүүрсний ордын Цанхийн баруун уурхай

Төслийн танилцуулга

Саусгоби Сэндс” ХХК-тай байгуулсан гэрээний үүргээ амжилттай биелүүллээ.

Олборлолт” ХХК нь “Саусгоби Сэндс” ХХК-тай 2016 оны сүүлээр Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суманд байрлах “Эрдэнэс-Таван Толгой” ХК-ийн эзэмшлийн Таван Толгойн коксжих нүүрсний ордын Цанхийн баруун уурхайн хэсэгт олборлолтын ажил, үйлчилгээг үзүүлэхээр гэрээ байгуулсан билээ. Тус гэрээний дагуу Цанхийн Баруун уурхайн хэсэгт нүүрс олборлох, экспортын тээврийн хэрэгсэлд ачих ажлыг 2016 оны 12 дугаар сарын 01-нээс эхлэн 2017 оны 03 дугаар сарын 24-ны хооронд бүрэн гүйцэтгэж, гэрээний үүргээ амжилттай биелүүлж ажиллалаа.

%d0%ba%d1%81%d0%b6%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d2%af%d2%af%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b8%cc%86-%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8b%d0%bd-%d1%86%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b8%d0%b8%cc%86%d0%bd-%d0%b1%d0%b0

%d0%ba%d1%81%d0%b6%d0%b8%d1%85-%d0%bd%d2%af%d2%af%d1%80%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b8%cc%86-%d0%be%d1%80%d0%b4%d1%8b%d0%bd-%d1%86%d0%b0%d0%bd%d1%85%d0%b8%d0%b8%cc%86%d0%bd-%d0%b1%d0%b0