Баян ундрага уурхайн төсөл

Төслийн танилцуулга

Олборлолт” ХХК нь “Жавхлант орд” ХХК-тай Өмнөговь аймгийн Гурван тэс сумын нутагт байрлах Баян ундрага төслийн коксжих нүүрсний ордын уурхайд “Уулын ажил гүйцэтгэх” гэрээг 2017 оны 03 дугаар сард байгуулсантай холбогдуулан төслийн уулын ашиглалтын үйл ажиллагааны бэлтгэлийг бүрэн хангаж, ажлаа хариуцлагатайгаар эхлүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү гэрээ нь жил бүр гүйцэтгэл, бүтээмжийн үр дүнд үнэлгээ хийж, сунгах зарчмаар хамтран ажиллах нөхцөлтэй юм.