Удирдлагын баг

Э.Энхболд

Гүйцэтгэх захирал

Д.Золжаргал

Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Ө.Цэнгэлмаа

Хүний нөөцийн менежер

Г.Отгонжаргал

Санхүү, НББ-ийн менежер

Э.Сонинбаяр

Төслийн удирдагч

Г. Батбаатар

Төслийн удирдагч