Удирдлагын баг

181114-9

С.Ичинноров

Гүйцэтгэх захирал

181114-12

Г.Хатантөмөр

Бизнес хөгжил хариуцсан захирал

181114-10

Ө.Цэнгэлмаа

Хүний нөөцийн менежер

181114-13

Г.Батбаатар

Засварын менежер

181114-14

Ц.Жанчивсүрэн

Төслийн удирдагч

181114-11

Г. Ганцогт

Төслийн инженер