Month: September 2018

%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bc-2018
30Sep '18

Очир-Ундраа Группийн 2018 оны таван төрөлт “Спорт Наадам-2018” зохион байгуулагдлаа.

ОЛБОРЛОЛТ ХХК нь Очир-Ундраа Группийн 2018 оны таван төрөлт “Спорт Наадам-2018” -д 09 дүгээр сарын 28-аас 30-ны өдрүүдэд оролцож Шатрын төрөлд III-р байр, Гар бөмбөгийн төрөлд II-р байр, Сагсан...