Бидний үйлчилгээ

Олборлолт ХХК нь уул уурхайн олборлолтын ажил үйлчилгээг үзүүлэх үндсэн чиглэл бүхий үйл ажиллагааг явуулах зорилготойгоор 2013 онд байгуулагдсан бөгөөд одоогоор дараах ажил, үйлчилгээг хэрэглэгч, харилцагч нартаа хүргэн ажиллаж байна.