1-olborlolt-home-slider

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Бид нэн тэргүүнд эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

Уул уурхайн олборлолт

2-technologies-home-slider

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Бид үйлдэл бүрийг үр дүнтэй, үр ашигтай байлгана.

Техник, технологийн дэвшил

3-safety-home-slider

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Бид түншлэгч, харилцагч, хэрэглэгчдийнхээ талархал, өрсөлдөгчдийнхөө хүндлэлийг хүлээж ажиллана.

Аюулгүй ажиллагаа

4-engineering-home-slider

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Бид үйл ажиллагааг улам хялбаршуулан, стандартжуулж, тасралтгүй сайжруулж ажиллана.

Инженерингийн ажил, үйлчилгээ

5-auto-zam-home-slider

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Бид ямагт эрсдэлийг тооцон, алхам алхамаар ахиж дэвшинэ.

Авто замын ажил, үйлчилгээ

6-nuhun-sergeelt-home

Бизнесийн тэргүүлэх зарчим: Байгаль орчинд үзүүлэх аливаа сөрөг нөлөөллийг хамгийн бага байлгана.

Байгаль орчны нөхөн сэргээлт

Эрхэм зорилго

“Бид мэдрэмж, шинэчлэлийг хослуулж, үнэ цэнэ, бүтээмжээ тасралтгүй нэмэгдүүлэн, тогтвортой байдлыг эрхэмлэж, олон улсад өрсөлдөх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр харилцагчдынхаа талархлыг хүлээсэн, цэвэр тунгалаг, өсөлт, хөгжлийн ундраа байна.”

Бидний үнэт зүйлс

  • Үнэнч шударга байдал
  • Хариуцлагатай байдал
  • Бүтээлч байдал
  • Өрсөлдөх чадвартай байдал
  • Хүндэтгэлтэй байдал

Бидний бизнесийн тэргүүлэх зарчмууд

Бид өдөр тутмын бизнесийн үйл ажиллагаандаа дараах зарчмуудыг баримталж ажилладаг.

Бидний бодлогууд

Бид үйл ажиллагаагаа олон нийтэд нээлттэй, ил тод байлгах, тодорхойгүй байдал бий болгохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах бодлогуудыг баримтлан ажиллаж байна.

Projects

Show all

Customers Testimonial